Třicet nových kontejnerů, to je skvělé

V obci Kunčina na Svitavsku se ve velkém pustili do sběru tříděného odpadu. Jen letos tu z projektu sběrných nádob pořídili třicet nových kontejnerů a v příštím roce chtějí v tomto trendu pokračovat. Obecnímu úřadu záleží na tom, aby množství vytříděného odpadu vzrůstalo a vytváří k tomu svým občanům co možná nejlepší podmínky.

V obci Kunčině a přilehlé Nové Vsi žije přibližně čtrnáct set obyvatel. Pro sběr separovaného odpadu jim slouží už dvanáct sběrných stanovišť a v nich pětačtyřicet kontejnerů. Letos obec využila možnosti bezplatné výpůjčky z projektu sběrných nádob, realizovaného společností EKO-KOM, Pardubickým krajem a Regionálních rozvojovou agenturou Pardubického kraje, a pořídila si šestnáct kontejnerů na plast, osm na papír a šest nádob pro sběr skla.
"Letos jsem v úřadu první rok a hned se podařilo vypůjčit třicet kontejnerů, to je skvělé," říká starosta obce Miroslav Kubín. "Velmi tuto možnost spolupráce vítám. Chtěli bychom možnost třídění rozšířit i v dalším roce a znovu počet kontejnerů zvýšit formou výpůjčky," dodává starosta.

Číst dál...

Z Merkuru postavili nejlepší model třídičky

Lanškroun, 18. 12. 2015 -  Velkým úspěchem skončila účast žáků SOŠ a SOU Lanškroun v celostátní soutěži ve stavění z Merkuru "Merkur perFEKT Challenge" na VUT v Brně.


Tým ve složení David Toman, Jakub Langr, Daniel Tomášeka František Langr se na soutěž poctivě připravoval několik týdnů, i ve svém volném čase. Zadané téma znělo "Automatizovaná třídička odpadu". Na sestavení funkčního modelu třídičky měli soutěžící čas od 9.30 do 15.00 hodin. V odborné porotě zasedli vysokoškolští pedagogové. Reprezentanti lanškrounské školy se ve své kategorii umístili na prvním místě a získaný diplom jim umožňuje přijetí ke studiu na Elektrotechnickou fakultu VUT Brno bez přijímací zkoušky. "V únoru 2016 členy vítězných družstev čeká ještě superfinále této soutěže – moc si tedy neoddychnou, protože již nyní začínají trénovat," uvedl učitel

Přibližně 50 procent baterií se povaluje v domácnostech

Z průzkumu skladby komunálního odpadu realizovaného v letech 2013-2014 ve vybraných lokalitách v České republice vyšlo najevo, že množství vybitých baterií ve směsném komunálním odpadu je výrazně menší, než se předpokládalo. Hmotnostní podíl baterií ve zkoumaných vzorcích byl pouhých 0,15 %. Nenaplnily se tak předpoklady odborníků, že nevytříděné použité baterie - každoročně téměř 70 % z celkového množství dodaného na trh - končí převážně v odpadkových koších českých domácností a následně v komunálním odpadu či ve volné přírodě.

Uvedené výsledky naopak potvrzují závěry dřívějšího průzkumu Inventura realizovaného společností Recyklohraní, dle kterého se v průměrné české domácnosti nachází 49 baterií, z toho minimálně 8 použitých.

Číst dál...

Hasiče ocení za sběr starého elektra

Přepychy/Praha, 30. 10. 2015 - Dobrovolní hasiči z Pardubického kraje jsou nejaktivnější z celé České republiky. Sbor z Přepychů vyhrál doprovodnousoutěž Recyklujte s hasiči" a ocenění v hodnotě třiceti tisíc korun si převezmou již tuto sobotu v Praze na galavečeru vyhlášení letošní Miss Hasička Československa. První místo obdrží šek na třicet tisíc.

Vyhlášení bude doprovázet předávání šeku také na dvacet a deset tisíc korun za druhé a třetí místo v soutěži.
A čím že si hasiči z Pardubického kraje toto ocenění zaslouží? Hodnotilo se období od 1. dubna do konce září letošního roku, kdy byl tento čas věnován sběru vysloužilých spotřebičů.
"Vysbíralo se 16 012 kilogramů, což v přepočtu znamená, že každý v Přepychách odevzdal k recyklaci 174 kilogramů vysloužilých spotřebičů," říká Táňa Modlová z kolektivního systému pro sběr a recyklaci vysloužilých spotřebičů Elektrowin. Ten stál v roce 2011 u zrodu celého projektu Recyklujte s hasiči.
"Právě koeficient po přepočtu na obyvatele byl rozhodující pro celkové pořadí," dodala Táňa Modlová.
Do projektu Recyklujte s hasiči" se zapojilo už na 1 200 hasičských sborů z celé republiky. Odměny za sesbírané spotřebiče nezískávají jen ty vítězné týmy. Na odměnách, které z projektu hasiči získávají na základě množství shromážděného elektra, obdržel dosud každý sbor průměrně 6 500 korun.

Dobrá zpráva

Pardubice, 8. 9. 2015 - Pro obyvatele Pardubic máme dobrou zprávu. Poplatek za svoz a likvidaci komunálního odpadu město ani v příštím roce zvyšovat nebude. 

Stejně jako v předchozích letech obyvatelé Pardubic za tyto služby zaplatí 500 korun. Rozhodlo o tom představenstvo Služeb města Pardubic. 
"Představenstvo se usneslo, že poplatek zůstane na totožné částce, která se nemění už od roku 2009," konstatoval předseda představenstva Služeb města Pardubic, pardubický radní Vítězslav Novohradský (ČSSD). 

"Poplatek se nebude zvyšovat i přesto, že za tu dobu došlo k nárůstu nákladů na likvidaci odpadů," pokračoval Vítězslav Novohradský. 
"Chceme občany Pardubic motivovat k tomu, aby 
třídili odpad," vysvětlil předseda představenstva Služeb města Pardubic.

Červené tašky by měl plnit elektroodpad

Pardubice, 8. 9. 2015 - Speciální tašky na drobný elektroodpad, které v září dostanou do schránek rodiny v pardubickém sídlišti Polabiny, mají obyvatelům města připomenout, že i vysloužilá elektrozařízení jsou cennou surovinou, a patří proto do speciálních kontejnerů na separovaný odpad. Červené tašky jim také "poradí", kde nejbližší kontejner najdou. 

"Po Pardubicích je v současné době rozmístěno 20 kontejnerů na drobné spotřebiče, které již v domácnostech dosloužily, rozměrnější elektrospotřebiče, například televize, je možno odevzdávat do sběrných dvorů. Ročně obyvatelé Pardubic odevzdají k recyklaci kolem 130 tun elektroodpadu," informovala Právo mluvčí pardubického magistrátu Nataša Hradní. "Spotřebiče jsou recyklovány, čímž šetříme jak primární zdroje, tak energie. 

Číst dál...

Bubliny se dětem líbily

Chrudim, 11. 9. 2015 - "RECYKLUJTE VŠEMA DESETI". Tak se jmenovala akce, určená především dětem a mládeži, která se včera uskutečnila v režii společnosti "Elektrowin" na chrudimském Resselově náměstí a sloužila k propagaci sběru a třídění elektroodpadu. V zábavné části programu děti zaujal například bublinář se svoji show nazvanou "Čáry máry bublifuk".

Paradox u popelnic. Ty, kteří sabotují třídění, nelze postihnout

Pardubice, 15. 7. 2015 - Když člověk pohodí odpadky na ulici a zahlédnou ho přitom policisté, dostane pokutu. Jakmile však pytel například se zbytky jídla vyhodí do kontejneru na plasty, zůstane bez trestu. Vyhláška to totiž neřeší. V Pardubicích jsou dnes stovky barevně odlišených kontejnerů na třídění domácího odpadu. Před dvěma roky krajské město dokonce posunem o 393 míst v tabulce získalo ocenění Skokan roku v třídění odpadu. Větší anonymita v devadesátitisícovém městě však láká lidi uvedené nádoby používat i místo popelnic.

A přestože působí škodu, jejich jednání je nepostihnutelné. Viditelné to je zejména u kontejnerů v centru Pardubic, například v Havlíčkově ulici už nádoby v podstatě přestaly plnit svou funkci. 
Podle ředitelky Služeb města Ley Tomkové se někdy stane, že se obsah 
kontejnerů nedá vůbec použít ani k vytřídění. "Stává se nám, že kontejner je tak znečištěn směsným odpadem, že nelze předat zpracovateli," uvedla Tomková.

Číst dál...

Lidé zrecyklovali 3 tisíce televizí a 1 178 monitorů

Pardubice, 4. 7. 2015 - Obyvatelé Pardubic v loňském roce odevzdali k recyklaci 3 086 televizí, 1 178 monitorů a téměř 40 tun drobných spotřebičů. 
Jejich 
recyklace
 ušetřila přírodě například více než 7 tisíc metrů krychlových vody, což je objem představující roční potřebu vody k přežití, tedy k vaření a pití, pro téměř dva tisíce lidí. 

"Tím, že neodkládají nepotřebné spotřebiče mezi komunální odpad či na černé skládky, ale odevzdávají jej do sběrných dvorů nebo speciálních kontejnerů na elektroodpad, tedy k recyklaci, ušetřili v roce 2014 zhruba 1612 MWh elektrické energie, což představuje zhruba roční spotřebu elektřiny pro 400 domácností," řekl vedoucí odboru životního prostředí pardubického magistrátu Miroslav Míča. 


Pardubice se 
třídění odpadu věnují mnoho let. Ve městě přibývají kontejnery na separovaný odpad a rozšiřuje se spektrum tříděných komodit. V roce 2014 vytřídili
 pardubičtí občané 865 tun plastů, 894 tun papíru, 966 tun skla, 103 tun nebezpečných odpadů a 244 tun starého textilu. Od roku 2007 je ve městě zvlášť ukládán i bioodpad ze zahrad. Popelnici na něj má v současné době u domu již více než 2150 domácností. Loni jejich uživatelé poslali kompostárně 1165 tun odpadu ze zahrad, celkem v ní skončilo 2 506 tun bioodpadu. 

V Pardubicích přibyly další velkoobjemové kontejnery

Pardubice, 14. 7. 2015 - Obyvatelé Pardubic si rychle zvykli na červené kontejnery, do nichž se odkládá oblečení pro Oblastní charitu Pardubice. Během května do nich odevzdali dokonce čtyřikrát více šatstva než v březnu, prvním měsíci jejich fungování ve městě. Celkem se sesbíralo během čtyř měsíců již téměř 16 tun oblečení pro potřebné. Od června navíc fungují ve městě pro charitu další čtyři velké kontejnery na textil. 

"Jedná se o velkoobjemové 
kontejnery, které spravovala Diakonie Broumov. Služby města Pardubic, které je provozují, je přestříkaly na červeno a dali jim logo charity tak, aby je obyvatelé města bezpečně poznali. Umístěné jsou nyní na náměstí Dukelských hrdinů a v ulicích Jana Zajíce, Družby a K Polabinám," vysvětlil vedoucí odboru životního prostředí Magistrátu města Pardubic Miroslav Míča.

Číst dál...

Podkategorie

Pardubice, 30. května 2018 – Soutěž obcí v třídění odpadů O perníkovou popelnici už píše historii svého 11. ročníku. Podobně jako v minulých letech hledá nejpilnější „třídiče“ i skokana roku, který v meziročním srovnání zaznamenal největší posun v množství vytříděného odpadu. Soutěž pro obce v Pardubickém kraji pořádá Autorizovaná obalová společnost EKO-KOM, a.s. společně s Pardubickým krajem. Z Pardubic si tentokrát ceny odvážejí vítězové ročníku 2017.

Cílem soutěže je motivovat obce ke zvýšení účinnosti třídění využitelných složek odpadů i naplňovat cíle plánu odpadového hospodářství kraje. Obcím takové třídění přináší řadu výhod a bonusů, včetně finanční odměny pro vítěze soutěže. „To, že soutěž už odpočítává jedenáctý ročník a výsledky obcí v třídění odpadu jsou stále lepší, svědčí o její smysluplnosti. Osobně jsem u ní od úplného počátku a s potěšením sleduji, jak množství vytříděného odpadu rok od roku stoupá. A stejně jako v loňském roce musím poukázat na to, že lidem na vesnicích a v malých obcích jde třídění mnohem lépe než ve městech. Důvod k zamyšlení, jak ještě více třídění ve větších aglomeracích podpořit,“ říká Václav Kroutil, radní Pardubického kraje zodpovědný za životní prostředí, zemědělství a venkov.

Za jasného vítěze celé soutěže lze považovat obec Čenkovice. Ta nejen že ve své kategorii obcí do 300 obyvatel poskočila z loňského třetího místa na zlatou příčku, ale ještě se stala Absolutním vítězem soutěže. „Stále se snažíme vylepšovat sběrnou síť a pořizovat nové nádoby. Stále máme pocit, že jich je málo. Je to dáno i velkým počtem rekreantů, kteří je také využívají. Snažíme se udržovat sběrná místa čistá a udržovat kolem nich pořádek. I to je motivace. A také dvakrát ročně oslovujeme obyvatele dopisy. Přesto se občas najde PET lahev ve směsném odpadu, a to mě pak mrzí,“ popisuje třídění odpadů v Čenkovicích starostka Milena Vališová.

Do soutěže se automaticky zapojují obce, které jsou účastníky systému zpětného odběru a využití odpadů z obalů, které provozuje společnost EKO-KOM. Právě data z tohoto systému slouží jako podklad pro hodnocení obcí. Ty získávají jeden bod za každý kilogram vytříděného odpadu na obyvatele a rok. „Pro účely soutěže jsme obce rozdělili do tří kategorií podle počtu obyvatel, v každé kategorii finančně ohodnotíme první tři místa. Hodnotíme především výtěžnost papíru, plastu a skla a jako doplňkové hodnocení slouží například sběr nápojových kartonů, kovů atd., ale také třeba hustota sběrné sítě,“ popsal pravidla soutěže Stanislav Dokoupil, regionální manažer společnosti EKO-KOM.

Obce do 300 obyvatel

V kategorii nejmenších obcí zvítězily již zmiňované Čenkovice, které na první pozici postoupily z loňské třetí příčky. Za Čenkovicemi se usadila obec Plch – absolutní vítěz předchozího ročníku a na třetí hodnocené místo se vrací další z absolutních vítězů předchozích ročníků, obec Neratov.

Obce od 301 do 2000 obyvatel

Stálice v třídění odpadů, to jsou Horní Ředice. Obec zvítězila už v několika předchozích ročnících a finanční odměnu za vítězství vždy investovala do dalšího zkvalitňování systému sběru tříděného odpadu. „Evidentně se to vyplácí. Je to další motivace pro obce, jak systém sběru tříděného odpadu podporovat, budovat a rozšiřovat,“ komentoval výsledek Stanislav Dokoupil. Za Horními Ředicemi se umístilo město Seč následované obcí Čeperka.

Obce nad 2 000 obyvatel

V kategorii měst a obcí nad 2 000 tisíce obyvatel své vítězství obhájilo město Třemošnice, za ním následují města Litomyšl a Letohrad. Třemošnice patří k dalším tradičním úspěšným obcím, které třídění odpadů věnují patřičnou pozornost, která se vyplácí. Třemošnice dokonce v minulosti uspěla i v celostátní soutěži Křišťálová popelnice.

Skokan roku

Skokanem roku je ta obec, která se v meziročním srovnání množství vytříděného odpadu posune o nejvíce příček směrem nahoru. Za rok 2017 tento titul patří malé obci Barchov, kde je trvale hlášeno pouze 201 obyvatel, kteří se věnují především zemědělské výrobě.

ASEKOL a ELEKTROWIN

Pardubický kraj spolu s kolektivními systémy ELEKTROWIN a.s. a ASEKOL a.s. vyhlásil také samostatné soutěže ve sběru vysloužilého elektrozařízení.

Cena Pardubického kraje a kolektivního systému ASEKOL je udělována za nejvyšší dosaženou výtěžnost sběru drobného elektra, např. malých domácích spotřebičů, spotřební elektrotechniky, lékařských přístrojů či hraček. V kategorii obcí do 2 000 obyvatel první místo patří obci Slepotice, v kategorii obcí od 2 000 do 5 000 obyvatel městu Jablonné nad Orlicí a mezi městy nad 5 000 obyvatel zvítězila Přelouč.

Udělena byla i speciální cena za nejvyšší výtěžnost sběru elektra prostřednictvím červených kontejnerů (v přepočtu na obyvatele), kterou za rok 2017 získala obec Býšť. ASEKOL rozmístil do Pardubického kraje již téměř 230 červených kontejnerů a ve svém úsilí nehodlá polevovat. „V loňském roce se podařilo do ulic města Pardubice rozvést dalších 33 červených stacionárních kontejnerů a nyní budeme uspokojovat poptávku menších měst. Konkurence v soutěži bude tedy stále vyšší a šanci mají i menší obce,“ říká Karel Vítek, regionální manažer společnosti ASEKOL pro Pardubický kraj.

Kolektivní systém ELEKTROWIN pak hodnotí nejvyšší dosaženou výtěžnost zpětného odběru elektrozařízení za rok 2017 ve skupině malých a velkých domácích spotřebičů a elektrického nářadí v kategoriích obcí do 2000 obyvatel a nad 2000 obyvatel. V první kategorii zvítězila obec Sobětuchy, v druhé město Proseč. Také ELEKTROWIN uděluje speciální odměnu, a to obci s nejvyšším meziročním procentuálním nárůstem sběru nechlazení. Tuto odměnu za rok 2017 získala obec Damníkov.

PERNÍKOVÁ POPELNICE 2017

KATEGORIE DO 300 OBYVATEL

1. místo                                   obec Čenkovice                                   80.000,- Kč

2. místo                                   obec Plch                                             45.000,- Kč

3. místo                                   obec Neratov                                      25.000,- Kč

KATEGORIE DO 2 000 OBYVATEL

1. místo                                   obec Horní Ředice                              80.000,- Kč

2. místo                                   obec Seč                                              45.000,- Kč

3. místo                                   obec Čeperka                                      25.000,- Kč

KATEGORIE NAD 2 000 OBYVATEL

1. místo                                   město Třemošnice                              80.000,- Kč

2. místo                                   město Litomyšl                                    45.000,- Kč

3. místo                                   město Letohrad                                   25.000,- Kč

ABSOLUTNÍ VÍTĚZ                  obec Čenkovice          

SKOKAN ROKU                       obec Barchov                                      20.000,- Kč

CENA KOLEKTIVNÍHO SYSTÉMU ASEKOL

KATEGORIE DO 2 000 OBYVATEL     obec Slepotice                           10.000,- Kč

KATEGORIE DO 5 000 OBYVATEL      město Jablonné nad Orlicí      15.000,- Kč

KATEGORIE NAD 5 000 OBYVATEL    město Přelouč                          20.000,- Kč

SPECIÁLNÍ ODMĚNA ASEKOL obec Býšť                                              10.000,- Kč

CENA KOLEKTIVNÍHO SYSTÉMU ELEKTROWIN

KATEGORIE DO 2 000 OBYVATEL      obec Sobětuchy                       20.000,- Kč

KATEGORIE NAD 2 000 OBYVATEL    město Proseč                          20.000,- Kč

SPECIÁLNÍ ODMĚNA ELEKTROWIN    obec Damníkov                       20.000,- Kč