Užitečná hromada bioodpadu

Pardubice - Bioodpad, nacházející se snad v každé domácnosti, je zkrácený název pro biologicky rozložitelný odpad. Ekologické zpracování těchto odpadů tzv. kompostováním může být organizováno na 3 úrovních. V posledních letech se stává stále oblíbenějším a dostupnějším domácí či komunitní kompostování v klasických kompostérech nebo vermikompostérech s žížalami.

Kompostování na centrální úrovni, tedy v kompostárnách, probíhá v krechtech (na hromadách), v zastřešených bioreaktorech (tepelně izolované boxy s otvory pro vzduch) nebo bioreaktorech s dozráním v krechtech (rotační buben zkracující dobu zrání). Krechty musí být dostatečně velké, aby se zahřívaly, a podloženy rošty, aby větraly. Stěžejní je také volba poměru „vláknitého" a „vlhkého" materiálu (optimálně 30-35:1) a jeho vlhkost (55-62 %). Zhruba jednou za tři týdny se hromady překopávají. Proces kompostování odpadu s předchozí úpravou (drcení a míchání) v krechtech trvá přibližně 3 až 4 měsíce, bez úpravy 6 až 8 měsíců.

„Upřednostňovat kompostování a anaerobní rozklad biologicky rozložitelných odpadů (které nelze recyklovat) s využitím výsledného produktu zejména v zemědělství, při rekultivacích nebo úpravách zeleně, je jedním z opatření Plánu odpadového hospodářství Pardubického kraje," informuje Ing. Václav Kroutil, radní Pardubického kraje zodpovědný za životní prostředí, zemědělství a venkov.

Z Pardubic a okolí je bioodpad svážen na městskou kompostárnu do Dražkovic, jejíž provoz zajišťuje společnost SmP – Odpady a.s. „Toto zařízení pracuje na principu aerobního kompostování na volné ploše a je schváleno pro příjem celé řady biologicky rozložitelných odpadů s kapacitou přijímaných odpadů do 20.000 tun/rok. Výsledným produktem je kvalitní kompost, který se dále využívá," vysvětluje Ing. Jiří Strouhal, výkonný ředitel společnosti SmP – Odpady a.s. Uvedený graf znázorňuje celkově rostoucí tendenci množství ukládaných surovin na kompostárnu v Dražkovicích a příslušné množství vyrobeného kompostu. V roce 2012 bylo na kompostárnu v Dražkovicích uloženo celkem 11.096 tun surovin, z nichž bylo expedováno přibližně 3.000 tun kompostu. Tento kvalitní kompost je určen i pro maloodběratele z řad občanů s možností odběru přímo na kompostárně Dražkovice. Tím se uzavírá kruh, kdy se výsledný produkt vzniklý z bioodpadu vrací zpět do půdy jako hnojivo.

Nezapomeňte, „REDUCE, REUSE, RECYCLE" není jenom heslo!

opvk hor zakladni logolink rgb cz