Zpracování plastů

kartonTaké plasty procházejí dotřiďovací linkou, kde se ručně vybírají PET lahve, fólie (sáčky a tašky) a pěnový polystyren. Každý z těchto druhů je zpracováván jinou recyklační technologií. Z PET lahví se vyrábějí vlákna pro výplň zimních bund a spacáků, nebo se přidávají jako surovina do zátěžových koberců. Z fólií se vyrábí nové fólie (např. pytle na odpady). 

Pěnový polystyren slouží k výrobě speciálních cihel. Ze směsi ostatních plastů se vyrábí rozličné plastové předměty a výrobky (zahradní nábytek, protihlukové stěny apod.) Dotřídění a recyklace plastového odpadu probíhá v recyklačním závodě v Lázních Bohdaneč.

V Pardubickém kraji třídíme spolešně s plasty, tedy do žlutého kontejneru také nápojové kartony (od mléka, džusů apod.)

Zpracování skla

barevne_sklobile_skloPro recyklaci skla je nezbytné jej zbavit všech nečistot, kovů, keramiky a porcelánu. Při výrobě bílého skla se nikdy nesmí dostat do pece ve sklárně sklo barevné. Nejdříve se sklo předtřiďuje ručně a poté na speciální automatické lince, která zajistí čistotu a vytřídění skleněných střepů. Vytříděné sklo se rozdrtí a přidá do výchozí směsi pro výrobu nového skla. Tato recyklační technologie šetří mnoho surovin a energie. Tímto způsobem se dá sklo znovu využívat donekonečna. Z recyklovaného skla se vyrábí hlavně lahve na minerálky a pivo. 

Číst dál...

Zpracování papíru

papirJednotlivé druhy papíru v zařízení, které se nazývá třídící linka, ručně roztřídí a jsou připraveny k dalšímu zpracování v papírnách, kde z nich vzniknou nové papírové výrobky (obálky, sešity, toaletní papír, kartony a jiný obalový materiál).

Nejvýznamnější třídící linky pro dotřídění papíru se nacházejí v Pardubicích a ve Svitavách. 

Zpracování nápojových kartonů

Nápojové kartony je možné recyklovat dvěma způsoby:

V papírnách - papír tvoří většinu tohoto obalu, takže je možné ho zpracovávat stejně jako starý papír. Zbytky hliníkových a plastových folií, kterými je obal potažen se při procesu zpracování od papíru oddělí a lze je využít přímo v papírně při výrobě páry nebo pro ohřev vody či dále zpracovat na palety apod.

Na speciální lince - nápojové kartony se rozdrtí a drť se za tepla lisuje do desek, které je možné použít např. jako stavební izolace. Taková linka funguje také v ČR. 

Zpětný odběr elektrozařízení

Elektrozařízení jsou již dlouhá desetiletí nedílnou součástí našeho života. Usnadňují nám každodenní povinnosti, pomáhají při práci, starají se o zábavu. Jejich vývoj se neustále zrychluje a cenově jsou stále dostupnější.
To vše s sebou ale přináší i závažný problém, co s nimi, když doslouží…

Číst dál...

Životní cyklus výrobků

Nevyhazujte nefunkční elektrozařízení do komunálního odpadu nebo dokonce do volné přírody. Elektrozařízení mohou obsahovat nebezpečné látky, které ohrožují životní prostředí a lidské zdraví. Z tohoto důvodu a také proto, aby bylo možné zajistit jeho kompletní ekologické zpracování nebo využití, neodstraňujte sami z elektrozařízení žádné konstrukční části a součástky.

Číst dál...

Zpracování kovů

Kovové odpady ze sběren druhotných surovin či sběrných dvorů putují do hutí, kde přetaví. Potraviny a barvy, které v nich zbyly, shoří při teplotě až 1700 °C. Kov se roztaví a znovu zpracovává. Z některých plechovek tak vznikne znovu stejný výrobek, nebo třeba různé odlitky, tyče a desky.