Kolektivní systémy ELEKTROWIN a ASEKOL podpořily zpětný odběr vysloužilých spotřebičů v Pardubickém kraji

P A R D U B I C E, 13. 9. 2013 - Více než 2 200 tun vysloužilých elektrospotřebičů odevzdali obyvatelé Pardubického kraje v roce 2012 k recyklaci prostřednictvím kolektivních systémů ELEKTROWIN a ASEKOL. Kraj se díky tomu zařadil na osmé místo v České republice.

Letošní čísla zatím naznačují, že tento výsledek bude překonán. Daří se to i díky finanční podpoře, kterou na další zdokonalování zpětného odběru poskytují oba kolektivní systémy přímo městům a obcím. Slouží k tomu příspěvky z Motivačního programu ELEKTROWIN a podpora z Fondu ASEKOL.

Z Motivačního programu ELEKTROWIN v roce 2012 čerpaly obce Pardubického kraje 255 262 Kč. Tuto částku si rozdělilo devět měst a obcí, přičemž nejvíc finančních prostředků získala obec Horní Ředice. Ta za celou dobu existence programu poslala už pět žádostí a získala celkem 261 000 korun. Peníze v Horní Ředici využili na lepší vybavení sběrného dvora.

Finanční prostředky získané z toho programu již sedmým rokem napomáhají k zlepšení podmínek zpětného odběru elektrozařízení ve sběrných místech. V rámci všech ročníků bylo podáno více než 530 žádostí městy a obcemi, které tak od ELEKTROWINu získaly téměř 15,5 milionu korun. „Pro podporu množství zpětně odebraných spotřebičů jsme v letošním roce výrazně zvýšili příspěvky za takto odevzdaná elektrozařízení," připomíná ředitelka zákaznického oddělení ELEKTROWINu Táňa Pokorná.

Fond ASEKOL nabídl ve svém šestém ročníku zájemcům o dotaci tři programy: Rekonstrukce, Intenzita a Osvěta. Podpoří z nich sedm veřejně prospěšných projektů celkovou částkou 148 500 Kč a také dodáním dvou takzvaných E-domků na sběrné dvory.
„Nejvíce žádostí směřovalo k podpoře při zabezpečení sběrných dvorů kamerovým či jiným systémem," říká Lenka Vorlová, regionální manažerka společnosti ASEKOL pro Pardubický a Královéhradecký kraj. Za dobu působení Fondu ASEKOL bylo v Pardubickém kraji podpořeno již 24 projektů.


Nezapomeňte, „REDUCE, REUSE, RECYCLE" není jenom heslo!

opvk hor zakladni logolink rgb cz