Domácí spalování odpadů významně ohrožuje zdraví

Pardubice, 23. 9. 2013 – S příchodem sychravých podzimních dní se obce často začínají halit do zvláštně páchnoucí mlhy, která se valí z komínů některých domů. Typické je to zejména pro málo plynofikované obce, ale v souvislosti se zdražováním plynu a jiných ušlechtilých energií se tento trend objevuje i v ostatních obcích.

„Domácí spalování odpadů je jedním z nejméně ohleduplných způsobů chování k okolí vůbec. V době, kdy celá řada lidí brojí a protestuje proti spalovnám komunálního odpadu, správně nazývaným zařízení na energetické využití odpadů (ZEVO), je spalování odpadů v domácích topeništích často mlčky přehlíženo," říká manažer pro druhotné suroviny společnosti EKO-KOM, Martin Lochovský. Může za to i nedostatečná legislativa, která není schopná v praxi postihovat takové případy. Přitom při spalování odpadů v kamnech se uvolňuje několikanásobně vyšší množství škodlivin, než při spalování odpadů v zařízeních na energetické využívání odpadů, která jsou k tomuto účelu konstruovaná a která pracují s mnohem vyššími teplotami, než jakých je možné dosáhnout v domácích kamnech. Vzniklé spaliny jsou několikanásobně čištěny před tím, než je možné je vypustit z komína, což se samozřejmě v případě lokálních topenišť neděje.

V souvislosti se zařízeními na energetické využívání odpadů se často mluví o dioxinech, tedy vysoce toxických látkách, které jsou schopné dlouho setrvávat v životním prostředí a mají prokazatelně rakovinotvorné vlastnosti. Tyto nebezpečné látky vznikají již při nízkých teplotách, okolo 300°C, tedy zejména při spalování v kamnech. „Bohužel, myšlenka, že nás před jedovatými zplodinami ochrání zavřená okna, je lichá. To proto, že rozptyl látek ve vzduchu probíhá velmi rychle a tedy nepoznáte, jestli dýcháte zdravý, nebo jedovatý vzduch. Tyto látky se navíc do těla mohou dostat z ovoce a zeleniny, které pěstujete na zahradě, nebo z těl zvířat, které chováte," upozorňuje na rizika domácího spalování Martin Lochovský. Naproti tomu dioxinové filtry v zařízeních na energetické využití odpadů zachycené dioxiny rozkládají na neškodné sloučeniny a brání tak tomu, aby se jakkoliv dostávaly do životního prostředí.

Ti, kdo ve svých domovních kotlích pálí odpad, by měli být sankcionováni. Sankce by se měly v budoucnosti dotknout těch, kteří opakovaně poruší zákon spalováním odpadu, jakým jsou například pneumatiky nebo plasty, a svým konáním tak přímo ohrožují zdraví a životy svých sousedů včetně dětí.

Zdravotní následky domácího spalování jsou nasnadě, i když může trvat dlouho, než se projeví. A tak se nebojte domáhat se svého práva na čistý vzduch, ať již ve světě vládne jakákoliv krize.


Nezapomeňte, „REDUCE, REUSE, RECYCLE" není jenom heslo!

opvk hor zakladni logolink rgb cz