Pravidla správného třídění odpadů pro každého

Pardubice, 1. 2. 2013 – Pro správné třídění odpadů platí poměrně jasná pravidla, podle kterých ve většině případů při vyhazování odpadů nezaváháme.

Informace, kterými bychom se měli při třídění odpadu řídit, nalezneme také přímo na barevných sběrných nádobách. Na kontejnerech jsou umístěny nálepky s přesným popisem toho, co do nich patří, a co ne. O místních podmínkách systému sběru tříděného odpadu vždy rozhoduje obec, proto se všude třídí jiným způsobem. Přesto je pro efektivní třídění nejjednodušší zapamatovat si 5 pravidel společných pro všechny.

1.        Tříděný odpad by neměl obsahovat zbytky potravin nebo chemikálií.

Toto pravidlo oceníte zejména v případě, kdy odpad shromažďujete delší dobu doma. Druhou stránkou věci je skutečnost, že znečištěný odpad se ve většině případů vůbec nedá zpracovat. Naštěstí existuje jednoduché řešení - obaly stačí vypláchnout třeba ve vodě po nádobí. Nespotřebujete žádnou vodu navíc a vytříděné obaly můžete doma skladovat bez následků libovolně dlouho.

2.        Dobře se informujte.

Každá obec má svůj vlastní systém nakládání s odpady, každá si určuje, jaké odpady se třídí, a na která místa se odkládají. Informujte se na Vašem obecním úřadě, ušetříte si tak zbytečné komplikace.

3.        Dodržujte pokyny uvedené na nádobách.

V některých místech např. do žlutých kontejnerů patří pouze PET láhve. V okamžiku, kdy do kontejneru odhodíte i jiné plasty, můžete zkomplikovat následné zpracování odpadů.

4.        Vytříděné odpady odkládejte jen do nádob k tomu určených.

To samé platí i obráceně, komunální odpady do kontejnerů na tříděný odpad nepatří, nežádoucí příměsi v kontejnerech znemožňují další využití odpadů.

5.        Zmenšujte objem odpadu.

Plastové obaly sešlapujte, papírové krabice rozkládejte. Čím více odpadů se do kontejneru vejde, tím menší jsou náklady na jeho svoz. To neplatí u skla. Sklo pokud možno nerozbíjejte na malé kousky - pro úspěšnou recyklaci je třeba, aby sklo bylo co nejméně rozbité.

Třídíme s rozumem!

 

opvk hor zakladni logolink rgb cz

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.