Obce Pardubického kraje na prvním místě v třídění komunálních odpadů

Pardubice, 23. 9. 2013 - Třídění komunálních odpadů a jejich následná recyklace se stala běžnou součástí každodenního života většiny obyvatel ČR. Systém tříděného sběru se neustále rozvíjí a zlepšuje. Vytváří tak základ pro naplňování hierarchie způsobů nakládání s odpady, ke které se český stát přihlásil při implementaci evropské směrnice o odpadech.

Sběr recyklovatelných komunálních odpadů (většinou s výjimkou kovů) zajišťují v rámci svých sběrných systémů obce. V těchto obecních systémech vytřídil běžný občan průměrně 39,1 kg papíru, plastů, skla a nápojových kartonů. Pokud bychom porovnali třídění odpadů v obcích podle krajů, pak nejúspěšnější byly obce v Pardubickém kraji (43,6 kg/obyvatel), dále v Plzeňském kraji (42,4 kg/obyvatel/rok) a Středočeském kraji (41,6 kg/obyvatel). „Nejlepší třídiči papíru v rámci celé ČR žijí právě v Pardubickém kraji (20,2 kg/obyvatel)," konkretizuje výsledky dle komodit Martin Lochovský, manažer pro druhotné suroviny společnosti EKO-KOM. Plasty třídí nejlépe Středočeši a lidé v Královéhradeckém kraji (12,5 kg/obyvatel). A v Královéhradeckém kraji umí také nejlépe třídit sklo (12,7 kg/obyvatel). Podle dosahovaných výsledků je stále ještě zřetelný potenciál ke zvýšení třídění komunálních odpadů.

A jak se odpady v obcích sbírají? „Nejsbíranější komoditou je plast, který se sbírá ve 100 % obcí. Obdobně je zajištěn sběr skleněných odpadů, přičemž v 50 % obcí celé ČR se sbírá vedle barevného skla také čiré sklo. Asi 9 % obcí ČR nenabízí svým občanům sběr papíru. Jedná se o velmi malé obce," vysvětluje Martin Lochovský.

Nejrozšířenějším způsobem sběru je donáškový sběr do sběrných nádob. Na konci roku 2012 bylo na území českých a moravských obcí umístěno téměř 229 tisíc barevných kontejnerů. Jedno standardní sběrné místo se třemi základními kontejnery na papír, plast a sklo umožňuje třídit odpady asi 157 obyvatelům. Stále populární je v některých lokalitách také nošení papíru do výkupen. Bohužel tento způsob sběru odpadů s sebou často nese i negativa – nad krádežemi kovových předmětů se dnes snad nikdo už ani nepozastavuje a stále častější je také vykrádání modrých kontejnerů na papír. „Obcím, které zajišťují veřejnou sběrnou síť na svých územích, tak rostou náklady spojené s provozem tříděného sběru odpadů a tím také celkové náklady na odpadové hospodářství", říká Martin Lochovský. To má negativní dopad do hospodaření obcí a může tak přispívat ke zvyšování poplatků za odpad pro občany.

I přes úspěšný rozvoj třídění a recyklace komunálních odpadů je nutné celý systém stále zdokonalovat. A to nejen z hlediska nárůstu vytříděného množství, ale také z pohledu nákladů na jednotlivé procesy v rámci recyklace odpadů a celého odpadového hospodářství.


Nezapomeňte, „REDUCE, REUSE, RECYCLE" není jenom heslo!

opvk hor zakladni logolink rgb cz