Obaly – trend současné doby

Pardubice, 7. 10. 2013 - Podle zákona č. 477/2001 Sb., o obalech a o změně některých zákonů, se obalem rozumí výrobek zhotovený z materiálu jakékoli povahy a určený k pojmutí, ochraně, manipulaci, dodávce, popřípadě prezentaci výrobku nebo výrobků určených spotřebiteli nebo jinému konečnému uživateli. Jelikož se produkce obalů zvyšuje s rostoucí úrovní společnosti, je doporučeno odpad, tedy i použité obaly, třídit.

Obaly jsou všude kolem nás – jsou nutné pro přepravu zboží, zajištění nezávadnosti potravin, hygienických norem, apod. „V uplynulém období zaznamenaly odpady z obalů výraznou změnu v důsledku změn v oblasti balení. Příkladem jsou obaly na nápoje, kde došlo změnou spotřebitelského chování k náhradě vratných obalů za PET lahve na jedno použití, kombinované obaly, popřípadě jednocestné skleněné lahve," říká manažer pro druhotné suroviny společnosti EKO-KOM Martin Lochovský.

Mezi nejčastější obaly, se kterými se můžeme setkat, patří několik druhů. Jedním z nich jsou papírové obaly. Obaly z papíru, které mohou být označeny značkou PAP, nebo číslicemi 20, 21 a 22, stejně jako časopisy, noviny, reklamní letáky patří do modrého kontejneru.
Hlavním „tahounem" obalů z plastů jsou PET lahve. Recyklovat se však dají i ostatní plasty s obvyklým označením HDPE, LDPE, PP či PS. Pro tyto obaly je vyhrazen kontejner žluté barvy.

Obaly ze skla se dají opakovaně využívat a tato možnost řadí sklo na špici současných ekologických obalů. Kvalita skla se použitím recyklátu nesnižuje a do výrobní směsi lze přidávat až 80 % střepů. Do zeleného kontejneru můžeme vhazovat obaly ze skla s označením GL 70, 71, 72. Pokud jsou vedle sebe zelený a bílý kontejner, sklo čiré vhazujeme do bílého kontejneru a sklo barevné a tabulové do zeleného.

Nápojové kartony mají 2 základní typy. Aseptický typ obalu, který má 6 vrstev, je určen pro trvanlivé potraviny. Neaseptický typ kartonu o 4 vrstvách slouží pro výrobky k okamžité spotřebě. „V Pardubickém kraji mohou občané vhazovat nápojové kartony (s označením C/PAP, 81, 84) do žlutých kontejnerů společně s plasty. Z nápojových kartonů se následnou recyklací získává dlouhé papírové vlákno, které je velmi kvalitní a papírny mají o tento materiál zájem. Kartony se také používají k výrobě stavebních desek, ze kterých je možné postavit i celé domy," upřesňuje Martin Lochovský.

Posledním typem obalů jsou hliníkové obaly. Jako spotřebitelé se s těmito obaly setkáváme nejčastěji v podobě nápojových plechovek, obalů od paštik, víček u mléčných výrobků. K odlišení hliníkového obalu nám pomůže označení ALU nebo číslo 41. Tento tenkostěnný hliník odevzdáváme ve sběrných dvorech, popřípadě do kontejnerů k tomu určených.

Výhodou následné recyklace obalových materiálů je hlavně úspora primárních zdrojů surovin a energie.


Nezapomeňte, „REDUCE, REUSE, RECYCLE" není jenom heslo!

opvk hor zakladni logolink rgb cz