Cementárny pouze jako výrobci cementu? Omyl. Dokáží i efektivně využít odpad.

Pardubice, 17. 4. 2013 – Využívání odpadů pro výrobu energie nezahrnuje pouze spalovny komunálního či nebezpečného odpadu. Vedle skládkování a ZEVO existuje třetí, pravděpodobně nejméně známá, varianta vhodná k odstraňování odpadů - využití odpadů jako paliva pro cementárny. Touto metodou se často zpracovávají separované odpady nevhodné k recyklaci.

Číst dál...

ZEVO – (ne)právem nepopulární alternativa využití odpadů?

Pardubice, 29. 3. 2013 – Možností, jak nakládat s odpady, je celá řada. Po skládkování je druhou nejrozšířenější technologií sloužící k odstranění odpadů jejich energetické využití. První zařízení na energetické využití odpadů (ZEVO) vznikla již na konci devatenáctého století.

Číst dál...

Skládkování odpadů je technologie známá již od pravěku

 

Pardubice, 26. 3. 2013 - Pro konečné nakládání s odpady existují v současné době tři běžné a ověřené metody - skládkování, energetické využití odpadů a využití odpadů jako paliva pro cementárny. Nejstarším a nejrozšířenějším způsobem nakládání s odpady je jejich ukládání na skládky. Současné metody skládkování se však na rozdíl od minulosti řídí velmi přísnými pravidly.

Číst dál...

Občané Pardubického kraje v roce 2012 odevzdali 2 245 tun elektroodpadu

Pardubice, 28. 2. 2013 – OBYVATELÉ PARDUBICKÉHO KRAJE TAK SPLNILI CÍL EVROPSKÉ UNIE. Občané Pardubického kraje odevzdali prostřednictvím kolektivních systémů ASEKOL, EKOLAMP a ELEKTROWIN každý 4,35 kg elektroodpadu, celkem tedy 2 245 tun vysloužilých elektrospotřebičů, které se dostanou k recyklaci. Obyvatelé kraje by tak splnili cíl daný Evropskou unií všem členským státům, a to vybrat 4 kg starého elektra na osobu. A to i přes fakt, že celková čísla sběru Česka oproti roku 2011 klesla. Naproti tomu zpětný odběr baterií, který zajišťuje kolektivní systém ECOBAT, opět rostl.

Číst dál...

Svozové společnosti jsou důležitým článkem fungování odpadového hospodářství

Pardubice, 28. 2. 2013 – Svozová firma je, dle definice zákona o odpadech č. 185/2001 Sb., osobou oprávněnou k nakládání s odpady, která provádí sběr a svoz odpadu do příslušného zařízení na úpravu, využití či odstranění odpadu. Svozové firmy ve většině případů komplexně zabezpečují služby v oblasti svozu a likvidace odpadů, a to jak pro občany, tak i podnikatelské subjekty na území města či v jeho širším zázemí.

Číst dál...